design_2.css
0
<a href="http://instaforex.com">ИнстаФорекс портал</a>

Glosari tukaran matawang asing


Ekuiti – bahagian selamat akaun pelanggan, mengambil kira position terbuka, terikat dengan baki dan kadar apungan (untung/rugi) oleh rumus berikut: Balance(Baki) + Floating rate(Kadar Apungan) + Swap, contoh dana-dana di akaun pelanggan kurang dari jumlah semasa untuk position terbuka, ditambah dengan untung semasa untuk position terbuka.

Free margin(Modal Bebas) – dana-dana, yang tidak digunakan untuk keselamatan position terbuka. Ia dikira oleh formula: Free Margin (Modal Bebas) = Equity(Ekuiti) - Margin(Modal).

Margin(Modal) – Ekuiti yang diperlukan dimana seorang pelabur itu mesti membuat deposit untuk collateralize satu position bersamaan 1% (apabila leverage = 1:100) deposit position terbuka.

Paras Margin – menentukan kedudukan sesuatu akaun. Dikira mengikut rumusan: (Ekuiti / Margin) * 100%.

Matawang asas – unit matawang di mana satu akaun, imbangan, yuran komisyen dan bayaran akan ditentukan dan dikira.

Balance (Baki) – jumlah kewangan setelah selesai semua urusniaga dan deposit serta pengeluaran dari/ke sesebuah akaun.

Pembrokeran – firma yang menyediakan perkhidmatan kredit dan khidmat pelanggan.

Bulls – peniaga-peniaga yang mengharapkan kadar matawang meningkat.

Pasaran bull – tren pasaran yang cenderung untuk naik.

Pasangan matawang – Dua matawang yang membentuk satu kadar tukaran asing. Sebagai contoh, EUR/USD.

Tren menaik – setiap kali nilai tertinggi satu lengkung muncul, berbanding dengan nilai-nilai kadar yang sebelumnya . Titik-titik lengkung terendah disambung dengan satu garis lurus - garisan tren.

Perdagangan harian – perdagangan yang dijalankan untuk mengambil keuntungan dalam masa sehari.

Urusan – perdagangan mata wang bukan tunai

Pusat Urusan – syarikat yang menyediakan akses untuk pasaran wang.

Sejarah akaun – senarai urusniaga-urusniaga yang telah lengkap dan operasi-operasi yang tidak didagangkan dalam akaun dagangan.

Pelanggan – individu atau badan yang sah yang melakukan operasi urusniaga dengan syarikat.

Terminal Pelanggan – produk perisian MetaTrader 4.xx membolehkan pelanggan mendapatkan maklumat mengenai dagangan pasaran wang secara nyata (kuantiti ditakrifkan oleh syarikat), menjalankan analisa teknikal pasaran-pasaran, beroperasi, set/mengubah/membatalkan urusniaga dan menerima mesej-mesej daripada peniaga dan syarikat.

Garisan Tren – Ini ialah garisan-garisan lurus untuk satu cerun positif, dilukis diatas graf yang melalui titik paling rendah apabila kecenderungan-kecenderungan meningkat, dan untuk satu cerun negatif diambil melalui titik tertinggi apabila kecenderungan-kecenderungan sedang menurun. Baris-baris ini menentukan tren-tren semasa. Jurang-jurang garisan tren biasanya merupakan isyarat kepada perubahan kecenderungan pasaran.

Fail log pelanggan – memfailkan, dicipta oleh pangkalan pelanggan, yang merekodkan semua arahan urusniaga yang dihantar oleh pelanggan untuk dealer, dengan ketepatan 1 saat

Fail log pelayan – memfailkan, dicipta oleh pelayan, yang merekodkan semua arahan urusniaga yang dihantar oleh pelanggan untuk dealer beserta keputusan pemprosesan dengan ketepatan 1 saat.

Margin Dagangan – menggunakan wang yang dipinjam untuk membeli sekuriti-sekuriti, dengan jangkaan keuntungan meningkat. Dagangan margin boleh membawa pulangan yang besar, tetapi berisiko.

Market-makers – bank-bank utama dan firma-firma kewangan yang menyediakan kecairan dengan menerima dagangan tukaran oleh pihak lain, sekuriti atau kontrak niaga hadapan.

Margin permulaan
- Deposit permulaan yang memerlukan cagaran untuk membuat urusniaga sebagai satu jaminan prestasi di masa depan.
.
Operasi Bukan Dagangan – mendeposit atau mengeluarkan wang daripada satu akaun perdagangan, atau kredit penundaan. . Keadaan pasaran normal - keadaan pasaran yang memenuhi keperluan-keperluan berikut:

ketiadaan pecahan ketara berkaitan dengan sebutharga platform dagangan;

- ketiadaan gesaan harga dinamik;

- ketiadaan jurang harga keperluan.

Isipadu operasi perdagangan – jumlah lot-lot didarabkan dengan saiz lot.

Position terbuka – bahagian pertama dalam satu hasil urus niaga lengkap; pada pembukaan dagangan , pelanggan menerima syarat-syarat berikut:

- untuk menutup dagangan songsang dengan jumlah yang sama;

- untuk mengekalkan ekuiti tidak kurang daripada 10% margin yang diperlukan.

Pembukaan pasaran – perdagangan dibuka semula selepas hujung minggu, cuti atau selepas waktu rehat sepanjang masa dagangan.

Pending order – pelanggan mengarahkan dealer untuk membuat jual atau beli setelah sampai pada harga yang diminta.

Urus niaga yang telah lengkap ditutup – mengandungi dua operasi dagangan yang berbeza dan sama (posisi buka posisi tutup) beli diikuti oleh jual atau jual diikuti oleh beli.

Sebutharga – sebuah blok data berangka yang menggambarkan makna harga untuk satu tempoh tertentu.

Pips (mata) – Unit harga paling kecil untuk mana-mana matawang asing, juga dirujuk sebagai mata.

Saiz Lot – jumlah aset, produk, atau matawang asas ditakrifkan dalam bentuk kontrak setiap satu lot.

Pemaju – “Perisian MetaQuotes Corp.” adalah pemaju platform dagangan.

Matawang perakaunan – unit aliran di mana deposit/operasi-operasi pengeluaran dilakukan.

Julat – jarak antara tahap sokongan dan tahap-tahap tentangan.

Swap – sumber wang yang dikurangkan atau ditambah pada akaun pelanggan untuk posisi urusniaga yang lebih pada satu hari.

Penasihat – sejenis pengurusan akaun dagangan algoritma dalam bentuk sebuah program berdasarkan MetaQuotes Language 4. Program ini menghantar permintaan dan arahan urusniaga kepada pelayan melalui terminal pelanggan.

Spike – lihat “sebutharga Non-market”.

Spesifikasi kontrak – terma perdagangan utama ( seperti spread, saiz lot, minima kuantiti operasi perdagangan , mengubah isipadu operasi perdagangan, permulaan margin , mengekang margin ) untuk setiap alat.

Spread – Beza nilai dalam bentuk mata antara sebutharga Bid dan Ask .

Akaun – satu akaun peribadi yang khas dibuka oleh seorang pelanggan bersama syarikat. Akaun ini digunakan untuk mengimbangi tanggungjawab antara pelanggan dan peniaga, hasil daripada persetujuan yang telah termaktub didalam perjanjian sedia ada.

Detik (Ticker) – nombor pengenalan unik yang diberikan untuk setiap pembukaan posisi atau pending order di dalam platform dagangan.

Operasi dagangan – Apabila seorang pelanggan membuat apa-apa urusan jual beli.

Platform dagangan – kumpulan perisian dan sumber teknikal yang menyokong informasi dagangan pasaran wang memastikan ia diterima secara nyata; proses operasi dagangan diambil kira dalam undang-undang akaun antara pelanggan dan peniaga, dengan memerhati syarat-syarat dan sekatan-sekatan. Bagi tujuan peraturan sedia ada, ia mengandungi terminal Pelayan dan Pelanggan.

Akaun dagangan – operasi pengambilan stok persendirian yang unik yang berdaftar dengan terminal dagangan, yang memberi kesan terhadap urusniaga-urusniaga yang telah lengkap ditutup, posisi terbuka, operasi non-market dan pesanan

Urusniaga – operasi perdagangan di mana sumber-sumber wang berpindah daripada matawang asas kedalam sebutharga aliran dan sebaliknya.

Peniaga – Individu yang terlibat dengan dagangan matawang dalam pasaran Forex untuk mendapatkan keuntungan.

Trend – arah umum pergerakan harga semasa.

Paras Pesanan – harga yang teratur.

Tahap sokongan – batasan saluran terendah.

Paras rintangan – batasan saluran tertinggi.

Angka – harga berubah 100 pips. Sebagai contoh, perubahan harga EUR/USD daripada 1.3770 untuk 1.3870 - ini bermakna angka meningkat.

Keadaan yang memaksa – kejadian yang tidak dijangka atau dicegah. Ini termasuk: bencana alam; perang-perang; tindakan pengganas; tindakan-tindakan kerajaan, tindakan-tindakan eksekutif dan pihak berkuasa undang-undang kerajaan, serangan-serangan penggodam, dan akta-akta lain yang menyalahi undang-undang terhadap pelayan.

Hedging (Lindungan Nilai) – operasi yang melindungi sesuatu aset atau liabiliti daripada satu keadaan berubah-ubah dalam kadar pertukaran asing.

Harga untuk sebutharga non-market – harga penutup garis minit, ke garis minit dengan sebutharga non-market. Jurang harga - sama ada situasi-situasi berikut:

– Sebutharga semasa Bid lebih besar daripada sebutharga Ask;

– Sebutharga semasa Ask kurang daripada sebutharga Bid.

Jurang harga pembukaan pasaran - sama ada situasi-situasi berikut:

– Sebut harga pembukaan pasaran Bid lebih besar daripada sebutharga penutupan pasaran Ask;

– Sebut harga pembukaan pasaran Ask adalah lebih rendah dari sebutharga penutupan pasaran Bid.

Kesilapan yang ketara – menutup/membuka posisi pelanggan atau melakukan pesanan pelanggan pada harga yang jauh berbeza daripada sebutharga yang diberikan dalam urusniaga bersandarkan pada kedudukan sebutharga semasa diproses atau keaktifan dan ketidakaktifan sesetengah peniaga lain yang tersilap memilih harga pasaran ketika itu.

 
Muat turun terminal dagangan Membuka akaun demo Membuka akaun nyata


Locations of visitors to this pageRambler's Top100