design_2.css
0
<a href="http://instaforex.com">ИнстаФорекс портал</a>

Hedžēšana

Tikai FOREX tirgū globālās pasaules krīzes laikā ir iespēja nodrošināties pret riskiem biznesā, kurus izsauc ievērojamas kursu svārstības valūtu tirgū. Dīlinga centrs InstaForex tā ir viena no nedaudzām kompānijām, kuras piedāvā saviem klientiem konsultācijas pakalpojumus par hedžēšanu un programmas realizēšanu, kura ir vērsta uz bāzes aktīva nodrošināšanu.

Kāpēc Forex ir vienīga iespēja apdrošināt savu kapitālu makroekonomiskās krīzes laikā?

Eksportētājiem un importētājiem ir pastāvīga interese pārdot ārzemju valūtu, bet importētājiem to pirkt. Valūtu kursi starptautiskajā tirgū Forex pastāvīgi mainās un īpaši makroekonomiskās krīzes periodā. Tā rezultātā par valūtu pērkamas vai pārdodamas preces reāla vērtība var ievērojami mainīties, un kontrakts, kurš likās izdevīgs, var galu galā kļūt zaudējumus nesošs. Dotajā laika periodā tiek novērota augsta finanšu tirgus nepastāvība, un tas neļauj apdrošināt savu kapitālu, it īpaši uz ilgstošu periodu, tāpēc kapitāla investēšana valūtu tirgū Forex tā ir vienīga nodrošinājuma metode.

Kādas iespējas piedāvā investīciju zaudējumu hedžēšana Forex tirgū?

Naudas līdzekļi, kā arī nākotnes ienākumi vai zaudējumi ārzemju valūtās ir pakļauti valūtu riskam. Parasti kompānijā uzskaite tiek taisīta kādā vienā valūtā (piemēram, ASV dolāros0, tātad, ārzemju valūtu posteņu pārvērtēšanas rezultātā ir iespējami ienākumi vai zaudējumi, ja šo valūtu kursi mainās. Valūtu riska hedžēšana ir līdzekļu aizsardzība pret nelabvēlīgu valūtu kursu kustību, kura ietver šo līdzekļu tekošas vērtības fiksēšanu, slēdzot darījumus Forex tirgū. Hedžēšana noved pie tā, ka kompānijai pazūd kursu izmaiņu risks, kas dod iespēju plānot darbību un redzēt finanšu rezultātu, kuru nesagroza kursu svārstības, ļauj iepriekš noteikt precu cenas, aprēķināt peļņu, algas, utt.

Valūtu riska hedžēšana ar darījumu palīdzību bez reālo līdzekļu kustības (izmantojot sviru) dod papildus iespējas:

  • ļauj nenovērst no kompānijas apgrozījuma ievērojamus naudas līdzekļus
  • ļauj pārdot valūtu, kura tiks saņemta nākotnē

Var izdalīt divus hedzēšanas pamata tipus: pircēja hedžēšana un pārdevēja hedžēšana. Pircēja hedžēšana tiek izmantota, lai samazinātu risku, saistītu ar iespējamu preces cenas kāpumu. Pārdevēja hedžēšana tiek pielietota pretējā situācijā lai ierobežotu risku, saistītu ar iespējamu preces cenas samazināšanos.

Hedžēšanas pamatprincips ārējās tirdzniecības operācijās ietver valūtas pozīcijas atvēršanu tirdzniecības kontā nākotnes līdzekļu konvertācijas operācijas pretējā virzienā. Importētājam ir jāpērk ārzemju valūta, tāpēc viņš priekšlaicīgi atver pozīciju ar valūtas pirkšanu tirdzniecības kontā, bet pienākot valūtas reālas iegādes laikam savā bankā, slēdz šo pozīciju. Eksportētājam ir jāpārdod ārzemju valūta, tāpēc viņš iepriekš atver pozīciju ar valūtas pārdošanu tirdzniecības kontā, bet pienākot valūtas reālas pārdošanas laikam savā bankā, slēdz šo pozīciju. Lai uzsāktu hedžēšanu, ir jāatver tirdzniecības konts kompānijā InstaForex Companies Group, kura piedāvā tirdzniecības pakalpojumu Forex tirgū.

Risku hedžēšanas darbība kompānijā, kura nodarbojas ar preču importu no Eiropas: kompānija-importētājs mēneša laikā gaida preču partijas piegādei no Eiropas par noteiktu summu eiro. Kompānijai kontā ir dolāri, un tai nāksies tos konvertēt eiro savā bankā. Tāpēc kompānija pieņem lēmumu hedžēt eiro cenas paaugstināšanas risku, noslēdzot darījumus tirdzniecības kontā, atverot darījumus pretējā virzienā. izmantojot kredīta plecu 1:1000, ir jāinvestē aptuveni 1% no tās summas, kura ir jāapdrošina. Ja eiro cena paaugstināsies, tirgus augstas nepastāvības dēļ kompānijai radīsies zaudējumi no eiro konvertācijas bankā, bet peļņa tirdzniecības kontā kompensēs šos zaudējumus. Peļņas un zaudējumu summa vienmēr būs līdzīga nullei. Tādējādi, kompānija atbrīvoja sevi no raizēm attiecībā uz iespējamu eiro cenas palielināšanos un saglabāja līdzekļus citām operācijām.

Hedžēšanas izdevumi ir neievērojami salīdzinājumā ar apdrošināmu kontraktu summu. Hedžēšanas mērķis nav papildus peļņas gūšana, bet gan potenciālu zaudējumu riska samazināšana. Tāpēc hedžēšanas efektivitāti krīzes periodā un nākamajos divos vai trijos gados var novērtēt, tikai ņemot vērā tirdzniecības kompānijas pamatdarbību. Labi sastādīta hedzēšanas programma samazina ne tikai risku, bet arī zaudējumus uz kompānijas resursu atbrīvošanas rēķina.

Ja Jūs vēlaties padarīt Jūsu kompānijas naudas plūsmu paredzamu, iedomājaties preces realizācijas apjomus un termiņus, mūsu speciālisti palīdzēs jums atvērt pozīcijas valūtu tirgū, kas ļaus Jums izvairīties no zaudējumiem. Ja ir radušies jautājumi par hedžēšanu, Jūs varat sazinātie s ar mums, rakstot uz e-pastu support@instaforex.com. Pat ja Jūs nekad neesat izmantojuši aktīvu hedžēšanu, mēs saprotamā valodā paskaidrosim, kā tas tiek darīts, un izstrādāsim Jūsu biznesam piemērotākās hedžēšanas shēmas.

Download trading terminal Open demo account Open trading account


Locations of visitors to this pageRambler's Top100